burned out

Standard

A Life
Henrik Nordbrandt
You struck a match and its flame blinded you
so you couldn’t find what you were looking for in the darkness
before the match burned out between your fingers
and pain made you forget what you were looking for.

Original

Et liv
Du strøg en tændstik, og dens flamme blændede dig
så du ikke kunne finde, hvad du søgte i mørket
før den brændte ud mellem fingrene på dig
og smerten fik dig til at glemme, hvad det var.

Leave a Reply