honey and grace

Standard

Kiss the Eyes of Peace
Tomaž Šalamun
Kiss the eyes of Peace, may it stream down
upon the trees. The sun shines and no longer roars
so intolerably. The soul again hopes to sense its
ribs, the sap. The cold has done me good. If the wind
blows, and I walk and watch the cars, life
brings me back to itself. It would be terrible
not to recognize anyone at the departure.
They’d be too far to touch or
be felt. In the pitch darkness I would not hold the memory
of love. A crust of ice forms on molten lava.
In time I might again be able to slide off. Walk
those roads of dust. Shake the jacket off, if it’s
dusty. There has been too much honey and grace, that’s
all. Too many blessings break a man apart.

Original

Poljubi oči Miru
Poljubi oči Miru, ki naj se razlije po
drevesih. Sonce zunaj sije in ne buči več
tako neznosno. Duša upa spet začutiti svoja
rebra, svoj sok. Mraz mi je dobro del. Če
piham in hodim in gledam avtomobile, me
življenje vrne sebi. Najbolj strašno bi
bilo, ker pri odhodu ne bi nikogar spoznal.
Predaleč bi bili, da bi se jih dotaknil ali
čutil. V črni temi ne bi ohranil spomina na
ljubezen. Skorja ledu se dela čez vrelo lavo.
Počasi se bom morda lahko spet zadrsal. Hodil
po prašnih cestah. Otersel suknjič, če bo
prašno. Preveč medu in miline je bilo, to je
vse. Od prevelikega razkošja se človek razleti.

Photo by Jack Ebnet on Unsplash