silent rage

Standard

Leaflet
Tomas Tranströmer

The silent rage scribbles on the inward wall.
Fruit trees in bloom, the cuckoo calls out.
This is spring’s narcosis. But the silent rage
paints its slogans backwards in garages.

We see all and nothing, but straight as periscopes
handled by the underworld’s timid crew.
It’s the war of minutes. The broiling sun
stands over the hospital, suffering’s parking lot.

We the living nails hammered down in society!
One day we’ll come loose from everything.
We’ll feel death’s air under our wings
and be milder and wilder than we are here.

Original

Flygblad
Det tysta raseriet klottrar på väggen inåt.
Fruktträd i blom, göken ropar.
Det är vårens narkos. Men det tysta raseriet
målar sina slagord baklänges i garagen.

Vi ser allt och ingenting, men raka som periskop
hanterade av underjordens skygga besättning.
Det är minuternas krig. Den gassande solen
står över lasarettet, lidandets parkering.

Vi levande spikar nedhamrade i samhället.
En dag ska vi lossna från allt.
Vi ska känna dödens luft under vingarna
och bli mildare och vildare än här.

Photo by Adam Sherez on Unsplash

Leave a Reply