ambitions

Standard

The First Madrigal
Anna Swir
That night of love was pure
as an antique musical instrument
and the air around it.

Rich
as a ceremony of coronation.
It was fleshy as the belly of a woman in labor
and spiritual
as a number.

It was only a moment of life
and it wanted to be a conclusion drawn from life.
By dying
it wanted to comprehend the principle of the world.

That night of love
had ambitions.

Original

Pierwszy madrygał

Ta noc miłosna
była czysta
jak starodawny instrument muzyczny
i powietrze
wokół niego.

Była bogata
jak uroczystość koronacyjna.
Była cielesna
jak brzuch rodzącej
i uduchowiona
jak liczba.

Była tylko chwilą życia,
a chciała zostać wnioskiem z życia.
Umierając
chciała poznać zasadę świata.

Ta noc miłosna
miała ambicje.

Photo by albaz alba on Unsplash

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s