through the solar systems

Standard

Thinking of Elin.

On Foot I Had to Walk Through the Solar Systems
Edith Södergran
On foot
I had to walk through the solar systems,
before I found the first thread of my red dress,
Already, I sense myself.
Somewhere in space hangs my heart,
sparks fly from it, shaking the air,
to other reckless hearts.

Original
Till fots
fick jag gå genom solsystemen,
innan jag fann den första tråden av min röda dräkt.
Jag anar ren mig själv.
Någonstädes i rymden hänger mitt hjärta,
gnistor strömma ifrån det, skakande luften,
till andra måttlösa hjärtan.