vierge moderne

Standard

Vierge Moderne

Edith Södergran

I am no woman. I am a neuter.
I am a child, a page-boy, and a bold decision,
I am a laughing streak of a scarlet sun…
I am a net for all voracious fish,
I am a toast to every woman’s honor,
I am a step toward luck and toward ruin,
I am a leap in freedom and the self…
I am the whisper of desire in a man’s ear
I am the soul’s shivering, the flesh’s longing and denial,
I am an entry sign to new paradises.
I am a flame, searching and brave,
I am water, deep yet bold, only to the knees,
I am fire and water, honestly combined, on free terms…

Original

Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum.
Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut,
jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol…
Jag är ett nät för alla glupska fiskar,
jag är en skål för alla kvinnors ära,
jag är ett steg mot slumpen och fördärvet,
jag är ett språng i friheten och självet…
Jag är blodets viskning i mannens öra,
jag är en själens frossa, köttets längtan och förvägran,
jag är en ingångsskylt till nya paradis.
Jag är en flamma, sökande och käck,
jag är ett vatten, djupt men dristigt upp till knäna,
jag är eld och vatten i ärligt sammanhang på fria villkor…

Photo by Luis Graterol on Unsplash