when i am dead

Standard

When I Am Dead
Martha Muusses
Scatter my ashes
to every wind,
that what my body was
the way may find
to all it loved and left behind,
to cloud and sea
and with them be
entwined.

Original

Na mijn dood
Strooi uit mijn as
voor alle winden,
dat wat mijn lichaam was
de weg kan vinden
naar alles wat het eens beminde,
naar wolk en zee
en zich daarmee
verbinden.

Photo by William Krause on Unsplash

Leave a Reply