bold-tender-shy

Standard

Before the Sun Goes Down
Astrid Hjertenæs Andersen

Before the sun goes down

I’ll lay my wildflower hand
in your hand’s white wicker basket

and bold-tender-shy I’ll encircle you
as day and night would encircle
the trees of day and night

and my kisses will live like birds on your shoulder.

Original

Før solen går ned
Før solen går ned
vil jeg legge min markblomsterhånd
i din hånds hvite flettkurv

og freidigblygømt vil jeg omslynge deg
slik som dag og natt omslynger
dag- og natts trær

og mine kyss vil bo som fugler på din skulder.

 

Leave a Reply