killer bees

Standard

Epigram
Tomas Tranströmer (Sweden)
The buildings of the capital, the hives of the killer bees, honey for the few.
He served there. But in a dark tunnel he unfolded his wings
and flew when no one was looking. He had to live his life again.

—–
(the original Swedish read by the Nobel laureate himself)

Kapitalets byggnader, mördarbinas kupor, honung för de få.
Där tjänade han. Men i en mörk tunnel vecklade han ut sina vingar
och flög när ingen såg. Han måste leva om sitt liv.

 

Image by Boris Smokrovic

Leave a Reply